Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 3 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 listopada 2008 roku, Nr 197, poz. 1222


wersja do druku