Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

z dnia 13 sierpnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 22 sierpnia 2008 roku, Nr 153, poz. 956


wersja do druku