Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt U 4/08

z dnia 27 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2008 roku, Nr 196, poz. 1221


wersja do druku