Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

z dnia 8 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2008 roku, Nr 196, poz. 1216


wersja do druku