Ustawa o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.

z dnia 3 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2008 roku, Nr 196, poz. 1213


wersja do druku