Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 3 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 października 2008 roku, Nr 195, poz. 1198


wersja do druku