Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 2/08

z dnia 21 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 października 2008 roku, Nr 193, poz. 1196


wersja do druku