Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 51/04

z dnia 21 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 października 2008 roku, Nr 193, poz. 1195


wersja do druku