Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 32/06

z dnia 15 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 24 października 2008 roku, Nr 190, poz. 1172


wersja do druku