Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 30/07

z dnia 7 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 14 października 2008 roku, Nr 182, poz. 1133


wersja do druku