Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

z dnia 19 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 14 października 2008 roku, Nr 182, poz. 1121


wersja do druku