Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

z dnia 12 października 1992

opublikowano w Dz.U. z 19 października 1992 roku, Nr 302, poz. 1


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 117, poz. 13;wersja do druku