Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

z dnia 5 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 10 października 2008 roku, Nr 180, poz. 1112


wersja do druku