Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

z dnia 28 listopada 2002

opublikowano w Dz.U. z 2 października 2008 roku, Nr 176, poz. 1087


wersja do druku