Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

z dnia 17 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 4 lipca 2008 roku, Nr 177, poz. 6


wersja do druku