Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 44/07

z dnia 30 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 3 października 2008 roku, Nr 177, poz. 1095


wersja do druku