Protokół sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzony w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r.

z dnia 30 listopada 2000

opublikowano w Dz.U. z 1 października 2008 roku, Nr 175, poz. 1082


wersja do druku