Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 5/07

z dnia 19 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 września 2008 roku, Nr 173, poz. 1080


wersja do druku