Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 4 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 23 września 2008 roku, Nr 171, poz. 1058


wersja do druku