Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

z dnia 1 września 2005

opublikowano w Dz.U. z 15 września 2008 roku, Nr 166, poz. 1031


wersja do druku