Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 35/06

z dnia 2 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 10 września 2008 roku, Nr 163, poz. 1026


wersja do druku