Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

z dnia 25 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 10 września 2008 roku, Nr 163, poz. 1013


wersja do druku