Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

z dnia 27 listopada 1997

opublikowano w Dz.U. z 27 sierpnia 2008 roku, Nr 155, poz. 966


wersja do druku