Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

z dnia 25 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 29 sierpnia 2008 roku, Nr 157, poz. 978


wersja do druku