Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

z dnia 25 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 29 sierpnia 2008 roku, Nr 157, poz. 977


wersja do druku