Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 25 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 26 sierpnia 2008 roku, Nr 154, poz. 958


wersja do druku