Międzynarodowa Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r.

z dnia 23 marca 2001

opublikowano w Dz.U. z 18 sierpnia 2008 roku, Nr 148, poz. 939


wersja do druku