Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

z dnia 25 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 8 sierpnia 2008 roku, Nr 145, poz. 917


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 458;wersja do druku