Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 10 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 sierpnia 2008 roku, Nr 144, poz. 901


wersja do druku