Ustawa o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

z dnia 13 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 sierpnia 2008 roku, Nr 144, poz. 898


wersja do druku