Ustawa o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

z dnia 26 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 8 sierpnia 2008 roku, Nr 145, poz. 912


wersja do druku