Ustawa o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

z dnia 13 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 lipca 2008 roku, Nr 138, poz. 864


wersja do druku