Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

z dnia 30 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 21 lipca 2008 roku, Nr 130, poz. 828


wersja do druku