Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 46/07

z dnia 8 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 11 lipca 2008 roku, Nr 123, poz. 803


wersja do druku