Ustawa Prawo o notariacie

z dnia 14 lutego 1991

opublikowano w Dz.U. z 21 marca 1991 roku, Nr 22, poz. 91


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 19 listopada 1999, Dz.U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178;

 2. 12 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 48, poz. 551;

 3. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037;

 4. 16 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 116, poz. 1216;

 5. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 6. 11 maja 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 63, poz. 635;

 7. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070;

 8. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408;

 9. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 10. 5 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 62, poz. 577;

 11. 17 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 147, poz. 1547;

 12. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 13. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2067;

 14. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1361;

 15. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398;

 16. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1417;

 17. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 18. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635;

 19. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 80, poz. 540;

 20. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 181, poz. 1287;

 21. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1371;

 22. 26 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 57, poz. 348;

 23. 23 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 163, poz. 1012;

 24. 20 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 37, poz. 286;

 25. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 26. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 27. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 458;

 28. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 87, poz. 483;

 29. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 30. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 830;

 31. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku