Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 16/06

z dnia 24 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 lipca 2008 roku, Nr 119, poz. 771


wersja do druku