Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

z dnia 27 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 czerwca 2008 roku, Nr 113, poz. 722


wersja do druku