Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 23/07.

z dnia 19 czerwca 2008

opublikowano w Dz.U. z 2 lipca 2008 roku, Nr 116, poz. 740


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 czerwca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 740;wersja do druku