Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 30 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 2 lipca 2008 roku, Nr 116, poz. 733


wersja do druku