Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

z dnia 30 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 2 lipca 2008 roku, Nr 116, poz. 732


wersja do druku