Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

z dnia 30 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 czerwca 2008 roku, Nr 113, poz. 719


wersja do druku