Rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

z dnia 28 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 10 czerwca 2008 roku, Nr 99, poz. 642


wersja do druku