Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z dnia 9 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 9 czerwca 2008 roku, Nr 98, poz. 634


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

  2. 21 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 961;

  3. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 76, poz. 490;

  4. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

  5. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2011 roku Nr 34, poz. 168;

  6. 27 stycznia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 243;wersja do druku