Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie dzia³ań przeciwko handlowi lud¼mi, sporz±dzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

z dnia 25 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 6 czerwca 2008 roku, Nr 97, poz. 626


wersja do druku