Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

z dnia 21 czerwca 2001

opublikowano w Dz.U. z 10 lipca 2001 roku, Nr 71, poz. 733


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 2. 9 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 113, poz. 1069;

 3. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203;

 4. 17 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2783;

 5. 22 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2786;

 6. 23 maja 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 94, poz. 657;

 7. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1833;

 8. 9 lipca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 128, poz. 902;

 9. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218;

 10. 17 grudnia 2009, Dz.U. z 2010 roku Nr 3, poz. 13;

 11. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 224, poz. 1342;wersja do druku