Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 57/06

z dnia 27 maja 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2008 roku, Nr 96, poz. 621


wersja do druku