Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

z dnia 11 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2008 roku, Nr 96, poz. 607


wersja do druku