Ustawa o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

z dnia 11 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2008 roku, Nr 96, poz. 606


wersja do druku