Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

z dnia 25 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 maja 2008 roku, Nr 93, poz. 585


wersja do druku