Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 38/06

z dnia 29 kwietnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 15 maja 2008 roku, Nr 84, poz. 516


wersja do druku